PROGRAMMERADE KRISTALLER

Programmerade kristaller sänder både ut kristallens egna energi samt den energi kristallen är sammankopplad med. Dessa kristaller kan vara väldigt kraftfulla och vibrerar i en högre frekvens än kristaller som inte är programmerad. Alla kristaller är programmerad på liknande sätt man gjorde under Atlantis gyllene tidsålder!