Kristallkit - 2022

Nyhet!

Bilden på kristallerna är endast ett exempel på hur kittet kan komma att se ut. Kristallerna som du får hem kan därför skilja sig i färg och form. Störst skillnad kommer det vara på Agat Geoderna! Kika sista bilden för att få en uppskattning på hur Geoderna kan komma att se ut. 

Januaris kristall-kit består av 5 magiska kristaller och 1 rökelse som på olika sätt stöttar dig under din resa i 2022.

Detta kit hjälper dig att släppa taget om det som varit och hjälper dig att fokusera på nuet, hjälper dig att rena din energi, ger dig mod, balanserar yin och yang energin (den maskulina och feminina energin som finns i oss), hjälper dig att "komma igång" igen efter perioder av stillastående och hjälper dig att känna lugn under perioder av transformation. En av kristallerna (shungit) har klister på baksidaan och är gjord för att sätta på baksidan av mobil, dator, surfplatta eller på annat ställe du känner behöver extra skydd mot strålning. Läs mer om kristallerna i kitet längre ned på sidan.

Bilden på kristallerna är endast ett exempel på hur kittet kan komma att se ut. Kristallerna som du får hem kan därför skilja sig i färg och form.

Shungitplatta - Shungit är en kraftfull sten som absorberar all negativitet, skyddar mot elektromagnetisk strålning, avgiftar kroppen på bakterier, virus och fria radikaler. En kristall som är väldigt kraftfull i sin energi!

Palo Santo - Röken från Palo Santo är kärleksfull och ger ett harmoniskt lugn samtidigt som den renar och tar bort lägre energier. Denna rökelse har använts av bland annat inka indianer och shamaner i tusentals år

Agat geod - Agat geod hjälper dig att balansera den maskulina och den feminina energin som finns i dig, hjälper dig att uppleva energin vi kallar för "Tur" och glädje!

Ökenros - Ökenros är en kristall som man finner i öknen och kristallen består av sand som inneslutits i kristaller. Kristallen stärker ditt självförtroende, självkänsla och ökar din kreativitet! Kristallen är väldigt ömtålig och kan "sanda av sig" när man håller den i handen eller flyttar den till olika ställen. 

Botswana agat - Botswana Agaten hjälper dig att se bortom hinder och att se möjligheter istället. Kristallen tar bort blockeringar som hindrar dig att vara i flödet av den kreativa kraften! Den stärker din intuition och uppmuntrar till kärlek, till villkorslös kärlek både till dig själv och till andra människor!

Kristallen hjälper dig att känna glädje och känna ditt inre mod.

Pinolit - En kristall som hjälper dig att hitta och känna ditt inre lugn, speciellt när du går igenom stunder av transformation.

333,00 kr 370,00 kr